[o'] PÄR TURESSON

”It is primarily parenting that decides whether the expression of

sensitivity will be an advantage or a source of anxiety.”

Elaine N Aron, ur boken The Highly sensitive child

 

När Elaine Arons forskning om ”Highly sensitive persons”, högkänsliga personer kom för några år sedan, var det många som kände igen sig. Högkänslighet är en kvalitet som vissa människor har, ungefär tjugo procent av befolkningen enligt Elaine. Hon betonar att det inte är en diagnos utan ett personlighetsdrag. Forskare har funnit att deras nervsystem reagerar ovanligt starkt på både den fysiska och emotionella miljön omkring dem, vilket gör dem "högreceptiva". Det kan medföra överbelastning när det blir för mycket intryck att bearbeta samtidigt.

I april 2012 publicerade Svenska Dagbladet en artikelserie om högkänslighet och de fick ett enormt gensvar. Sedan dess har det skapats facebooksgrupper för högkänsliga och för föräldrar till högkänsliga barn. Det har även getts ut en svensk bok om detta som heter; ”Drunkna inte i dina känslor” av Margareta Hägglund och Doris Dahlin. De beskriver sin egen högkänslighet med orden att vara "stark-skör".

Jag vill i romanform dela med mig av de erfarenheter av högkänslighet jag har kommit i kontakt med. Några har även hört av sig och vill berätta, både ur barn- och föräldraperspektiv. Jag samarbetar med författaren Jennifer S Erixon som ger mig mycket inspiration till nuvarande skrivprojekt; Ett finstämt barn. Precis som Elaine skriver ovan så är det föräldraskapet som avgör om högkänsligheten blir till en fördel eller en källa till oro. Vill du läsa mer kan du ta del av länkarna nedan;

http://www.librisforlag.se/drunkna-inte-i-dina-kanslor.html

KONTAKT

Vänligen ta kontakt med mig via formuläret eller info@lenalindeli.se.

LENALINDELI

© COPYRIGHT 2014 | PRIVACY POLICY

SOCIALA MEDIER

Rekommendera LenaLindeli.se till andra.

TACK!

Erica Gramming, Pär Turesson, Christian Gustavsson (porträttfoto) och Lasse Jildeteg för era underbara bilder!

Läs mer om Christian på www.christiangustavsson.com